Projectmanagement

Nehemia Bouwconsultancy (NBC) verleent technische ondersteuning aan zowel nationale als aan lokale uitvoerende instanties zoals overheidsinstanties, stichtingen, ontwikkelaars, verenigingen en woningcorporaties.

Faseren
Onder faseren wordt verstaan: het in logische consequente stappen verdelen van alle
projectactiviteiten, die noodzakelijk zijn om het gewenste projectresultaat te bereiken.

Conform de theorie van het projectmatig werken wordt de navolgende fase-indeling gehanteerd:
De initiatieffase: het vertalen van het idee naar zo duidelijk mogelijke uitgangspunten middels
een haalbaarheidsstudie;
De definitiefase: de projectformulering (het te bereiken eindresultaat) in de vorm van het
Programma van Eisen;
De ontwerpfase: het uitwerken van het Programma van Eisen in een ontwerp middels diverse
ontwerpstappen (schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp)
De bestekfase: het definitief vastleggen van de ontwerp- en uitvoeringsgegevens in aanbestedingsstukken (bestek en tekeningen), het vervolgens aanbesteden en uiteindelijk de gunning aan de uitvoerende partij(en);
De uitvoeringsfase: het bouwen (realiseren) van het object;
De nazorgfase: de oplevering, in gebruik name en overdracht naar de beheersorganisatie

Samengevat: Initiatief - Definitie - Ontwerp - Bestek - Uitvoering - Nazorg