Bouwkundigadvies

Ieder gebouw krijgt uiteindelijk te maken met onderhoud- en vervangingskosten. Nehemia Bouwconsultancy bepaalt door middel van conditiemeting (NEN 2767) de onderhoudsbehoefte van elk gebouw- of installatieonderdeel. Vervolgens geeft dit inzicht in de reële onderhoudskosten en cyclustijden van de onderhoud werkzaamheden. Al deze informatie brengen we samen in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Een gedegen onderhoudsplanning voorkomt onverwachte uitgaven.  

Daarnaast stelt een meerjarenonderhoudsplan u in staat strategische beslissingen te nemen over de verkoop of vervanging van uw gebouw; hiermee kunt u deze ook baseren op kennis van toekomstige onderhoudskosten.

De meerjarenonderhoudsplanning als basis voor het beheer van vastgoed biedt vele mogelijkheden om het onderhoudsbeleid verder vorm te geven. Vanuit de meerjarenonderhoudsplanningen kunnen tactische en strategische keuzen worden gemaakt. Het geeft daarbij inzicht en overzicht van geplande en uitgevoerde werkzaamheden. Daarbij is van belang dat er goede afspraken zijn gemaakt over hoe men wenst om te gaan met het hele onderhoudsproces voor technisch beheer.


In deze dienstverlening willen we een verlengstuk zijn van de opdrachtgever bij het vormgeven van het (marktgericht) onderhoudsbeleid, omschrijven van onderhoudsniveaus en het opstellen van procedures en handboeken voor het onderhoud.

Meerjaren Onderhoudwerkzaamheden te Delft

Type project     : M.J.O.B.
Opdrachtgever    : Vestia Delft
Architect     : nvt
Werkzaamheden     : Projectcoördinator
Meerjaren Onderhoudwerkzaamheden te Haarlem

Type project     : MJOB
Opdrachtgever    : Elan Wonen
Architect     : nvt
Werkzaamheden     : Projectcoördinator.