MJOP (meerjaren onderhoudsplanning)

Iedere VvE is verplicht te sparen voor toekomstig onderhoud aan het pand, te weten middels een reservefonds. Om goed in kaart te krijgen welke kosten dat met zich mee gaat brengen is een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van groot belang. Het opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning (MJOB) is specialistisch werk. Dit betreft onder andere een inventarisatie van alle gebouwdelen, een inspectie met conditiemeting, een analyse van de samenhang van onderhoudsactiviteiten en het opstellen van een meerjaren onderhoudsprognose (MJOB) met een schriftelijke toelichting.

Nehemia Bouwonsultancy (NBC) kan dit voor u verzorgen en blijft daarbij geheel objectief en onafhankelijk. Zo word de kwaliteit van de onderhoudsplanning gewaarborgd.

De inspecteur komt ter plaatse voor een bouwkundige opname en een conditiemeting (NEN 2767) van het pand. Op basis van de bouwtekeningen, bevindingen van de opname en gemaakte foto's zal het meerjaren onderhoudsplan (MJOB) samengesteld worden.

Het schriftelijk rapport biedt tevens een samenvatting van de conditiemeting en overzicht van zaken welke direct aandacht behoeven.