Bouwconsultancy

Wij begeleiden en toetsten de haalbaarheid van uw idee als opdrachtgever in alle fases (voorbereiding, ontwerpmanagement, vergunningentraject, tot Europese aanbesteding en uitvoering)

Nehemia Bouwconsultancy bureau heeft de nodige ervaring in het managen van projecten m.b.t. de bouw. Onze service gaat veel verder dan het ontwerp en uitvoering. Wij helpen u graag met het definiëren, het plannen, de beslismomenten, het integreren en beheren van alle aspecten die nodig zijn om uw plan succesvol te maken.

Waarnemen en inspireren

Nehemia Bouwkostenmanagement – en consultancy bureau kan u helpen een goed idee (verder) te ontwikkelen tot een haalbaar project op zowel functioneel als op ruimtelijk en financieel gebied. Wij coördineren de contacten met de betrokkenen partijen. Samen met u formuleren wij een Programma van Eisen (PvE) dat als inzet dient bij het ontwerp.

Wij stellen de criteria vast voor de kwaliteit, planning en financiën van het proces. Financiële overzichten voorzien wij van kosten- en exploitatieramingen.

Verder toetsen wij uw project op stedenbouwkundige randvoorwaarden en architectonische aspecten.

Bouwtoezicht
De kwaliteit van de uitvoering wordt mede bepaald door het adequaat optreden van het toezicht. Onze opzichter controleert en keurt aan de hand van de contractstukken de bouwkwaliteit, bouwmaterialen en productietekeningen. Hij signaleert, afwijkingen ten opzichte van contractstukken, meer- en minderwerkzaamheden en omschrijft deze in de weekrapporten. Indien gewenst wordt onze opzichter bijgestaan door installatietechnisch adviseurs.

Directievoering
In naam van de opdrachtgever functioneert de directievoerder als spil voor alle bouwpartners. Hij overlegt en leidt vergaderingen met aannemer, gemeente en nutsbedrijven en beoordeelt en toets de ingediende meer- en minderwerkzaamheden ten opzichte van de contractstukken.

Begeleiding opleverprocedure
Bij de oplevering zorgen we voor een gedegen begeleiding van de opleverprocedure. De woningen worden gekeurd en gebreken vastgelegd. De bewoners ontvangen een voor hen begrijpelijke uitleg over het functioneren van de diverse bouwdelen in hun woning. Uiteraard kunnen wij ook de nazorg coördineren.

Controle contractstukken
Met onze praktische kennis en inzicht bieden wij ondersteuning bij het controleren van het bestek en de bouwtekeningen. Tevens bewaken wij de benodigde informatie, zoals keurmerken, productietekeningen en bemonsteringen.

Bouwplantoetsing
Met veel bouwkundige kennis en ervaring toetsen wij het bouwplan op het gebied van regelgeving met betrekking tot het bouwbesluit, brandveiligheidseisen, vluchtwegen, Politiekeurmerk Veilig Wonen, daglichttoetredingen en dergelijke.

Bestek- , detail-, en werktekeningen
Het voorlopige ontwerp werken we na bouwplantoetsing in AutoCad-tekensysteem verder uit. De vakkennis van onze tekenaars staat garant voor de meest optimale bestek-, detail-, en werktekeningen.

Bouwaanvraag
De gehele begeleiding van de bouwaanvraag verrichten wij. Met deze professionele begeleiding nemen wij u de zorg hierover uit handen. Wij treden in contact met de verschillende afdelingen van de betrokken gemeente en onderhouden met hen nauwe contacten. Uw bouwaanvraag is dus onze zorg.