BOUWKUNDIG DIENSTVERLENING

Veel technische problemen vallen binnen het vakgebied bouwkunde. Gebreken ontstaan vanwege bouwfouten of door slecht c.q. ondeskundig onderhoud. Wij kunnen uw VvE zeer snel en gedegen bijstaan met de volgende gerichte dienstverlening:

Bouwkundige inspecties
Het inspectie van gebreken c.q. bouwfouten
Dakinspectie, beoordeling staat van onderhoud.
Gevelinspectie, beoordeling staat van onderhoud.

Expertises
Expertise bij geschillen met aannemer.
Nulmeting, vòòr aanvang nieuwbouw of sloopwerkzaamheden.
Garantietoets bouwgebreken nieuwbouw complexen.

Begeleiding bij uitvoering onderhoudswerken
Opstellen technische omschrijving t.b.v. offerteaanvraag bij aannemer/schilder.
Beoordeling en vergelijking offerten.
Opleveringskeuring van onderhoudswerken.
Totaalbegeleiding VvE bij onderhoudswerken.

Aankoopkeuring
Inspectie + bouwkundig rapport model NHG, bij aankoop bestaand appartement.

Opleveringskeuring
Opleveringskeuring gemeenschappelijke ruimten VvE, bij nieuwbouw.
Opleveringskeuring individueel appartement, bij nieuwbouw.