Bouwcalculatie / Bouwkostenmanagement

Wij verzorgen voor u alle calculaties voor woningbouw en utiliteitsbouw:
• Inschrijf- en Aanbestedingsbegrotingen
• Kostenramingen (SO, VO, DO)
• Kengetallen (Vormfactoren)
• Elementbegrotingen
• Hoeveelhedenstaten
• Directiebegrotingen
• Controle begrotingen derden (quick scan)
• Het bepalen van hoeveelheden
• Het verzorgen van offerteaanvragen

Inschrijfbegroting, Aanbestedingsbegrotingen (Europese Aanbestedingen)
Deze begrotingen worden geheel conform bestek en tekeningen op regelniveau begroot. Tevens kunnen wij, indien gewenst, de offerteaanvragen en de offertevergelijkingen voor u verzorgen.

Elementenbegroting VO en DO fase
Hierbij wordt met een gering aantal begrotingsregels, op basis van elementen, een calculatie gemaakt die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benadert.

Bouwplaatskostenberekening
Een essentieel onderdeel van de bouwkosten, zijn de bouwplaatskosten. Ook hiervoor hebben wij kennis in huis om deze te berekenen.

Meer-/minderwerk begrotingen
Door vergelijking van bestektekeningen met de werktekeningen stellen wij meer-/ minderwerk begrotingen op. Dit alles op basis van de inschrijfbegroting.

Bij een budget problemen is het mogelijk ons te laten onderzoeken of er mogelijke bezuinigingsvoorstellen kunnen worden gevonden.
Wij werken met de laatste versie van IBIS-TRAD. Uw begroting zetten wij om naar alle CUF-ondersteunende calculatiesystemen. Bovendien kunnen wij in de calculatiefase de offerteaanvragen voor u verzorgen en spiegelen.

Transformatie
Bij Transformeren geven we een gebouw een tweede leven. Een standaard proces, creativiteit en denken in mogelijkheden zorgen voor rendabele projecten.

Wij helpen u verouderd of incourant vastgoed een tweede leven te geven. Vaak is deze oplossing rendabeler en duurzamer dan nieuw bouwen. Bovendien draagt het bij aan het terugdringen van de leegstand.

Elke mogelijke transformatie-opgave beoordelen we uitgebreid. Welke elementen nemen we mee in onze analyse vooraf, wat betekent dit voor de uiteindelijke realisatie van het project en hoe zorgen we ervoor dat de toekomstbestendigheid is gewaarborgd?

We bekijken de mogelijkheden en onmogelijkheden. Denk aan de lokale markt, het pand zelf, de stakeholders en de regelgeving. Na onze analyse blijkt transformatie steeds vaker een reële optie.